slika

Spomen obilježje „Ejub Golić“

Tip projekta: GLAVNI PROJEKAT

Lokacija: Glogova-općina Bratunac

Datum realizacije projekta:  April 2012.